Så här går det till

 • Vi vandrar på fredagar och ofta på lördagar och ibland andra dagar om det skulle behövas. Håll utkik på Facebook-sidan där inbjudningarna till vandringar läggs ut.

 • Alla som fyllt 20 år kan nattvandra! Du behöver inte vara vårdnadshavare för att nattvandra.

 • Vi samlas i lokalen som ligger mitt i Gustavsbergs centrum, snett emot Apoteket eller i föreningen Fyrhusets lokal i Stavsnäs.

 • Vår planerade vandringstid är mellan klockan 19.00–23.30, men vi fortsätter givetvis längre om vi märker att vår närvaro behövs.

 • Sätt på dig bekväma skor och övriga kläder efter väder. Den blå jackan eller gula västen får du låna av oss på plats – vi har alla storlekar!

 • Precis som andra nattvandrarverksamheter i Sverige så lämnar vi våra hundar och katter hemma. Vissa är allergiska eller rädda för djuren. Vi kan också befinna oss i situationer som kan oroa djuret.

En typisk vandringskväll

 • I lokalen tas du emot av en eller flera vandringsledare – våra nattvandrarvärdar. På plats skriver du upp dig i vår vandringslogg.

 • Under samlingen beslutar vi om upplägget för kvällen. Vi går även igenom tips som inkommit. Ibland håller vi ihop i en grupp, men är vi många så delar vi upp oss i mindre grupper.

 • Vi vandrar i hela kommunen, från exempelvis Grisslinge till Hemmesta, Ingarö och Stavsnäs/Djurö, lite beroende på var ungdomarna befinner sig och hur behoven för kvällen ser ut.

 • Vi går för det mesta, men ibland tar vi buss eller bil för att kunna ta oss snabbare till olika platser.

 • Vi bemöter ungdomarna med respekt, lyssnar, pratar, stöttar och bidrar med social trygghet. Ibland får vi förtroenden som vi naturligtvis är bra på att hålla för oss själva och inte föra vidare.

 • Självklart anmäler vid brott eller om något far illa, även om det sällan sker.

 • Vi besöker en eller flera av fritidsgårdarna i kommunen och stämmer löpande av med Polarna Värmdö, väktare från Tempest Security och Ingarö nattvandring.

 • Genom Nattvandrarmobilen 073-320 54 70 nås vi under vandringen.

 • Vi avslutar ca 23.30, genom att återsamlas i möteslokalen och stämma av vandringen som varit.