Vandringsschema  hösten 2023

Vi samarbetar med Värmdö kommuns skolor. Under skolterminerna bjuder vi ofta in vårdnadshavare till skolbarn i årskurs 6, 7, 8 och 9 till nattvandring

I höst har vi riktat oss mot årskurs 7 i olika skolor.

Vi bjuder in till nattvandring fredag samt vissa lördagar under terminen med undantag för vissa storhelger.  Inbjudningarna skickas ut på förväg genom SchoolSoft eller motsvarande. Om du som vårdnadshavare inte kan det föreslagna datumet är du mycket välkommen att följa med vilken annan vandringsdag som helst. Vandringsdagarna annonseras också ett par dagar innan på vår Facebook-sida. Om föreslaget datum inte passar för en hel klass (vårdnadshavare), kontakta då gärna Värmdö Nattvandrare (info@nattvandra.nu) för att planera in en annan dag för just er klass.

Obs! Självklart är alla vuxna välkomna att vandra med oss oavsett ifall man har barn i skolålder eller inte.


Fredag den 10 oktober  ---Hemmestaskolan klass 7A samt 7B ( Ev. kommer det nytt datum då flera vårdnadshavare missade detta datum)

Fredag den 20 oktober ---Hemmestaskolan klass 7C samt KSU 7-9-7

Fredag den 27 oktober --- Brunns skola klass 7A samt 7B

Fredag den 11 november --- Brunns skola klass 7C


2. Meddela Värmdö Nattvandrare vilken kväll som passar dig/er klass bäst genom att skicka ett meddelande i Messenger från vår Facebook-sida Värmdö Nattvandrare eller genom att mejla oss på info@nattvandra.nu. Bifoga information om vad klassen heter, skola, antal nattvandrare för kvällen.

3. Vandringskvällen träffas vi klockan 19.00 i möteslokalen i Gustavsbergs centrum, mittemot Apoteket, om du/ni önskar ansluta till Värmdö-Gustavsberg-Ingarö-gruppen, eller i Fyrhuset  om du/ni ansluter till Djurö-Stavsnäs-gruppen.

Alltså: Gustavsbergs C klockan 19.00 för Gustavsberg-Värmdö-Ingarö eller Fyrhuset i Stavsnäs för Djurö-Stavsnäs-gruppen.

4. En kort utbildning om nattvandring samt reflexvästar får ni av oss på plats. Vandringen avslutas ca 23.30. Mer information hittar du på www.nattvandra.nu eller på vår Facebook-sida.

Varmt välkomna önskar Värmdö Nattvandrare!