Vandringsschema våren 2022

Vi samarbetar med Värmdö kommuns skolor. Under skolterminerna bjuder vi in vårdnadshavare till skolbarn i årskurs 6, 7, 8 och 9 till nattvandring.

Vi bjuder in till nattvandring fredag samt vissa lördagar under terminen med undantag för vissa storhelger. Inbjudningarna skickas ut på förväg genom SchoolSoft eller motsvarande. Om du som vårdnadshavare inte kan det föreslagna datumet är du mycket välkommen att följa med vilken annan vandringsdag som helst. Vandringsdagarna annonseras också ett par dagar innan på vår Facebook-sida. Om föreslaget datum inte passar för en hel klass (vårdnadshavare), kontakta då gärna Värmdö Nattvandrare (info@nattvandra.nu) för att planera in en annan dag för just er klass.

Obs! Självklart är alla vuxna välkomna att vandra med oss oavsett ifall man har barn i skolålder eller inte.


**INFORMATION**

Under covid-pandemin har vi legat lågt med inbjudningarna till vårdnadshavare i kommunens skolor. Det blir det ändring på nu efter sommaren. Våra inbjudningar till vårdnadshavare i årskurserna 7 och 8 sker löpande under höstterminen 2022. Övriga årskurser får inbjudningar under nästa termin.